About OL
Safety info
Presentations
For kids
News
Get involved
Partners
Contact us
Presenters only


Minnesota Operation Lifesaver | GiveMN
railroad
In English In Hmong In Vietnamese

Sanadwalba, dadka baabuurta ku socda iyo kuwa lugta ah waxaa soo gaara dhawac iyo dhimasho kaga timaadda shilal iskudhicid ah ee tareenada. Ololaha Nolol-badbaadinta ee Minnesota waxa uu ka tirsan yahay Ololaha Nolol-badbaadin ee heer qaran ah ee ah hay'ad gaar ah ee samo fal ah ee waxbarid kuna howlan in laga dhameeyo shilalka, dhimashada ama dhaawaca ka dhaca isgoysyada haywayada iyo jidadka tareenada iyo goobaha ay leeyihiin jidadka tareenada.

Doorka Ololaha Nolol-badbaadinta (OL) waa barashada sida dadweynaha loo badbaadiyo. Hadafka OL waa in la barro dadka si ay u gaaraan go'aamo nabadgalyo leh ee la xiriira tareenada iyo jidadkooda. Wxaan doonaynaa in ay dadka wata baabuurta iyo kuwa lugeynaya in ay fahmaan calaamadaha iyo tilmamaha iyo xaaladaha ay la kulmi karaan. Ololaha Nolol-badbaadinta waxaa kale ee uu dadka ka waaniyaa sida ay usoo gudbin lahaayeen marka uu qalabka isgoysyada jidadka tareenku ayna si hagaagsan u shaqaynayn.

Goobtaan waxaa aad:
  • baranaysaa sida darawalada iyo dadka lugeeya ay nabad u ahaan karaan ( iyo sidii iimtixaan ah aqoontaada xagga badbaadada ee hal xiraale iyo ciyaaro ka kooban aad isugu tijaabin lahayd) adiga oo ka heleya bogga Macluumaadka Badbaadada
  • wax dheeri ah ka ogaanyasaa maxaadarooyinka ay Ololaha Nolol-badbaadintu ka bixiyaan dugsiyadda iyo kumunityada.
Caruurta kaliya qeybtaan ku aadantahay! Barta sida aad uga badbaadi lahayd ee agagaarka jidadka iyo isgoysyada tareenada. Orod oo aad safar nabadeed ee la xiriira goobta intarnetka ee Safe-a-Rooniâ„¢.


Contact Minnesota Operation Lifesaver, Inc.
651-328-3259; mnoperationlifesaver@gmail.com
P.O. Box 22254, Minneapolis, MN 55422
National Operation Lifesaver

Look, Listen, ... & Live!